Karriera

Kjo është pyetja që duhet të bëni patjetër në një intervistë pune

Shkruar nga Anabel

2 Prill 2024

Kjo është pyetja që duhet të bëni patjetër në

Ka shumë pyetje të mira që mund të bëni gjatë një interviste pune për të njohur më mirë punëdhënësin tuaj të ri të mundshëm. Disa nga pyetjet tregojnë se sa jeni të interesuar për të ardhmen e kompanisë, një e tillë e tipit:“Cila është është pritshmëria juaj për punën e ekipit?”.

Një pyetje që në fakt mund t'ju tregojë se si kompania investon në të ardhmen e punonjësve të saj, por që njëherësh ju jep juve edhe një pasqyrë të skemës se si funksionon kompania është: Cila është kultura juaj e të mësuarit? Kjo sipas Aneesh Raman, ekspert në Likedln është një mundësi për të mësuar më shumë për metodat si funksionon kompania ku keni shkuar për të kërkuar punë.

Çfarë duhet të dëgjoni pas kësaj pyetjeje?

Dëgjoni me vëmendje se si përgjigjet menaxheri/ja e punësimit. Më shumë gjasa, ata do t’ju tregojnë procesin se si funksionon bordi udhëheqës, trajnimet e vazhdueshme, siguria kibernetike e kompanisë, aspekti ligjor etj.

Këto detaje janë mjaft të rëndësishme, por nuk adresojnë kulturën e të të mësuarit. Në vend të kësaj, përqëndrohuni në këto gjashtë pika që tregojnë shumë për kulturën e të mësuarit dhe funksionin e kompanisë ku keni pritshmëri për të filluar punë.

-Mundësitë e të mësuarit nuk janë të kufizuara vetëm në kurse dhe trajnime

-Drejtuesit inkurajojnë marrjen e rrezikut, dështimit dhe mësimin nga gabimet

-Punonjësit autorizohen që të gjejnë përgjigjet e gjërave përmes burimeve përkatëse

-Kompania ofron mundësi mësimi personal dhe virtual

-Menaxherët bëjnë pyetje të tipit: "Si mund t'ju ndihmoj të bëni punën tuaj?"

-Të mësuarit është pjesë e performancës dhe përmirësimi gjithmonë shpërblehet

Nëse merrni përgjigjet e duhura për këto gjashtë shtylla të rëndësishme në një kompani, atëherë ky është vendi i duhur për ju.

Artikuj të sugjeruar: Burimi: CNBC