Anabelizim

Që nga delikate deri tek *ekstra*: +50 sugjerime thonjsh nga ndjekëset e Anabel

Shkruar nga Anabel

20 Maj 2023

Që nga delikate deri tek *ekstra*: +50 sugjerime thonjsh nga ndjekëset
@byrdiebeauty/ Pinterest

Ju e dini që ne vdesim për sugjerime thonjsh, ndaj pyetëm gocat tona në llogarinë e Anabel në Instagram se si i kishin bërë thonjtë dhe na dërguan këto sugjerime:

#1

Që nga delikate deri tek *ekstra*: +50 sugjerime thonjsh nga ndjekëset

#2

Që nga delikate deri tek *ekstra*: +50 sugjerime thonjsh nga ndjekëset

#3

Që nga delikate deri tek *ekstra*: +50 sugjerime thonjsh nga ndjekëset

#4

Që nga delikate deri tek *ekstra*: +50 sugjerime thonjsh nga ndjekëset

#5

Që nga delikate deri tek *ekstra*: +50 sugjerime thonjsh nga ndjekëset

#6

Që nga delikate deri tek *ekstra*: +50 sugjerime thonjsh nga ndjekëset

#7

Që nga delikate deri tek *ekstra*: +50 sugjerime thonjsh nga ndjekëset

#8

Që nga delikate deri tek *ekstra*: +50 sugjerime thonjsh nga ndjekëset

#9

Që nga delikate deri tek *ekstra*: +50 sugjerime thonjsh nga ndjekëset

#10

Që nga delikate deri tek *ekstra*: +50 sugjerime thonjsh nga ndjekëset

#11

Që nga delikate deri tek *ekstra*: +50 sugjerime thonjsh nga ndjekëset

#12

Që nga delikate deri tek *ekstra*: +50 sugjerime thonjsh nga ndjekëset

#13

Që nga delikate deri tek *ekstra*: +50 sugjerime thonjsh nga ndjekëset

#14

Që nga delikate deri tek *ekstra*: +50 sugjerime thonjsh nga ndjekëset

#15

Që nga delikate deri tek *ekstra*: +50 sugjerime thonjsh nga ndjekëset

#16

Që nga delikate deri tek *ekstra*: +50 sugjerime thonjsh nga ndjekëset

#17

Që nga delikate deri tek *ekstra*: +50 sugjerime thonjsh nga ndjekëset

#18

Që nga delikate deri tek *ekstra*: +50 sugjerime thonjsh nga ndjekëset

#19

Që nga delikate deri tek *ekstra*: +50 sugjerime thonjsh nga ndjekëset

#20

Që nga delikate deri tek *ekstra*: +50 sugjerime thonjsh nga ndjekëset

#21

Që nga delikate deri tek *ekstra*: +50 sugjerime thonjsh nga ndjekëset

#22

Që nga delikate deri tek *ekstra*: +50 sugjerime thonjsh nga ndjekëset

#23

Që nga delikate deri tek *ekstra*: +50 sugjerime thonjsh nga ndjekëset

#24

Që nga delikate deri tek *ekstra*: +50 sugjerime thonjsh nga ndjekëset

#25

Që nga delikate deri tek *ekstra*: +50 sugjerime thonjsh nga ndjekëset

#27

Që nga delikate deri tek *ekstra*: +50 sugjerime thonjsh nga ndjekëset

#28

Që nga delikate deri tek *ekstra*: +50 sugjerime thonjsh nga ndjekëset

#29

Që nga delikate deri tek *ekstra*: +50 sugjerime thonjsh nga ndjekëset

#30

Që nga delikate deri tek *ekstra*: +50 sugjerime thonjsh nga ndjekëset

#31

Që nga delikate deri tek *ekstra*: +50 sugjerime thonjsh nga ndjekëset

#32

Që nga delikate deri tek *ekstra*: +50 sugjerime thonjsh nga ndjekëset

#33

Që nga delikate deri tek *ekstra*: +50 sugjerime thonjsh nga ndjekëset

#34

Që nga delikate deri tek *ekstra*: +50 sugjerime thonjsh nga ndjekëset

#35

Që nga delikate deri tek *ekstra*: +50 sugjerime thonjsh nga ndjekëset

#36

Që nga delikate deri tek *ekstra*: +50 sugjerime thonjsh nga ndjekëset

#37

Që nga delikate deri tek *ekstra*: +50 sugjerime thonjsh nga ndjekëset

#38

Që nga delikate deri tek *ekstra*: +50 sugjerime thonjsh nga ndjekëset

#39

Që nga delikate deri tek *ekstra*: +50 sugjerime thonjsh nga ndjekëset

#40

Që nga delikate deri tek *ekstra*: +50 sugjerime thonjsh nga ndjekëset

#41

Që nga delikate deri tek *ekstra*: +50 sugjerime thonjsh nga ndjekëset

#42

Që nga delikate deri tek *ekstra*: +50 sugjerime thonjsh nga ndjekëset

#43

Që nga delikate deri tek *ekstra*: +50 sugjerime thonjsh nga ndjekëset

#44

Që nga delikate deri tek *ekstra*: +50 sugjerime thonjsh nga ndjekëset

#45

Që nga delikate deri tek *ekstra*: +50 sugjerime thonjsh nga ndjekëset

#46

Që nga delikate deri tek *ekstra*: +50 sugjerime thonjsh nga ndjekëset

#47

Që nga delikate deri tek *ekstra*: +50 sugjerime thonjsh nga ndjekëset

#48

Që nga delikate deri tek *ekstra*: +50 sugjerime thonjsh nga ndjekëset

#49

Që nga delikate deri tek *ekstra*: +50 sugjerime thonjsh nga ndjekëset

#50

Që nga delikate deri tek *ekstra*: +50 sugjerime thonjsh nga ndjekëset

#51

Që nga delikate deri tek *ekstra*: +50 sugjerime thonjsh nga ndjekëset

#52

Që nga delikate deri tek *ekstra*: +50 sugjerime thonjsh nga ndjekëset

#53

Që nga delikate deri tek *ekstra*: +50 sugjerime thonjsh nga ndjekëset

#54

Që nga delikate deri tek *ekstra*: +50 sugjerime thonjsh nga ndjekëset

#55

Që nga delikate deri tek *ekstra*: +50 sugjerime thonjsh nga ndjekëset

#56

Që nga delikate deri tek *ekstra*: +50 sugjerime thonjsh nga ndjekëset

#57

Që nga delikate deri tek *ekstra*: +50 sugjerime thonjsh nga ndjekëset