Social Buzz

'Ai ka zë të hollë, prandaj është gay': A e tregojnë zërat, seksualitetin tonë?!

Shkruar nga Anabel

27 Qershor 2022

'Ai ka zë të hollë, prandaj është gay': A e
Photo Credits: Taimi

Të gjithë e keni bërë: Keni supozuar seksualitetin e dikujt, vetëm nga zëri i tij/i saj. 

Zërat tanë mund t'u komunikojnë shumë informacione atyre që na rrethojnë. Toni dhe lartësia e zërit japin të dhëna për identitetin tonë, si mosha, gjinia dhe nga vijmë. Por, për disa, perceptimi i jashtëm i zërit të dikujt mund të jetë edhe më sfidues. 

"Auditory gaydar" është një term që përdoret për të përshkruar aftësinë e supozuar për të zbuluar seksualitetin e një personi tjetër përmes tonit të zërit të tyre. Me fjalë të tjera, "auditory gaydar" mbështetet në besimin se toni i zërit ndryshon në mënyra kuptimplota dhe të dallueshme bazuar në identitetin seksual të dikujt. Por çfarë do të thotë saktësisht të "tingëllosh homoseksual"? Hulumtimi i ri ka kërkuar të zbulojë mekanizmat mendorë përmes të cilëve formohen lidhjet midis sinjaleve specifike vokale dhe supozimeve të seksualitetit.

Perceptimi i seksualitetit nga sinjalet vokale

Studiuesit kanë arritur në përfundimin se megjithëse seksualiteti i burrave dhe grave shpesh gjykohet në bazë të zërit të tyre, seksualiteti më së shpeshti gjykohet kur lidhet me zërin e një burri dhe perceptime të tilla bëhen më shpesh nga vetë burrat dhe jo nga gratë. 

Pjesëmarrësit që ishin pjesë e studimit dhe thanë se "po, mund të bëjnë një dallim nëse dikush është homoseksual nga zëri", ishin po ata që kishin më shumë gjasa të thoshin se do të shmangnin burrat që dukeshin homoseksualë.

Ky zbulim është në përputhje me një numër të madh kërkimesh të tjera që shpesh zbulojnë se mendimet për gjininë dhe seksualitetin janë të lidhura fort me qëndrimet negative në lidhje me pakicat seksuale dhe gjinore.

Në sipërfaqe, refuzime të tilla mund të duken beninje, por lidhja e seksualitetit me tonin e zërit hap derën për një gamë të gjerë veprimesh diskriminuese, të tilla si mos punësimi i një burri që "duket homoseksual" ose mohimi i shërbimeve të tjera për ata, zërat e të cilëve nuk i përmbahen pritshmërive stereotipike gjinore.

Ndërgjegjësimi për stigmën

Individët LGBTQ+ nuk jetojnë në një vakum social në të cilin nuk janë të vetëdijshëm se si i perceptojnë të tjerët në shoqëri. Në fakt, shpesh stereotipet dhe qëndrimet negative të mbajtura brenda shoqërisë bëhen të brendshme nga vetë anëtarët e komunitetit. Kjo nganjëherë quhet homofobi e brendshme.

Gjatë studimit, u zbulua gjithashtu se burrat homoseksualë që raportuan se kishin zëra që dukeshin homoseksualë, kishin më shumë gjasa të prisnin refuzim nga të tjerët për shkak të zërit të tyre.

"Auditory gaydar" duket se varet më shumë nga perceptimet tona për stereotipet gjinore dhe gjykimet e feminitetit dhe maskulinitetit sesa nga një aftësi e vërtetë për të zbuluar identitetin aktual seksual. 

Burimi: Psychology Today