Sex

Kjo është ankesa më e madhe që partnerët kanë për njëri-tjetrin, kur bëhet fjalë për seksin!

Shkruar nga Anabel

13 Prill 2022

Kjo është ankesa më e madhe që partnerët kanë

Një nga ankesat më të shpeshta seksuale që çiftet raportojnë është mungesa e dëshirës nga ana e gruas. Ekziston një diagnozë për këtë - Çrregullimi i Dëshirës Seksuale Hipoaktive ose HSDD - dhe kompanitë farmaceutike kanë punuar shumë për të zhvilluar trajtime farmakologjike. Megjithatë, sipas shumë ekspertëve, faktorët fiziologjikë mund të jenë vetëm një pjesë e problemit. Për shumë çifte, shprehja "dëshirë e papajtueshme" dhe shpesh, partneri më dëshirë më të ulët seksuale është edhe burri.

Dallimet midis burrave dhe grave

Për shkak të pritshmërive kulturore, është shumë më e lehtë për një grua të pranojë mungesën e dëshirës seksuale sesa një burrë. Por në kulturën tonë shumë të seksualizuar, dëshira e ulët është një problem si për burrat ashtu edhe për gratë, pavarësisht nga statusi i marrëdhënies së tyre.

Në disa raste, dëshira e ulët maskon një tjetër problem fizik themelor. Për gratë, mund të jetë marrëdhënie e dhimbshme ose spazma e muskujve të legenit, ose një çekuilibër hormonal i prodhuar nga një kontraceptiv oral ose ndonjë agjent tjetër farmaceutik. Për meshkujt, mund të jetë gjithashtu një çekuilibër hormonal, ose mund të jetë një mënyrë për të shmangur trajtimin e mosfunksionimit erektil. Për të dyja, ka edhe çështje psikologjike pas mungesës së dëshirës, duke filluar nga historia e abuzimit seksual deri te edukimi joadekuat ose i dëmshëm për seksualitetin. Para se të vendosni se çfarë lloj ndihme nevojitet, është e rëndësishme të identifikoni me saktësi burimin e vështirësisë.

Çrregullim apo dallime?

Megjithatë, ndonjëherë nuk ka çrregullim apo mosfunksionim në vetvete. Ndonjëherë ka vetëm një ndryshim. Në këto dy çifte, cilin partner do të etiketonit me HSDD? Një çift thotë se njëri nuk është i interesuar të bëjë seks, dhe tjetri do të donte të lidhej seksualisht çdo javë ose dy. Një çift tjetër mund të thotë se njëri dëshiron të bëjë seks çdo ditë, dhe tjetri dëshiron të kryejë marrëdhënie vetëm disa herë në javë. Në përvojat e seksologëve, theksohet shpesh se shumë pak çifte përputhen saktësisht në mënyrë të barabartë në dëshirën seksuale. Prandaj, pothuajse çdo çift duhet të përballet me njëfarë niveli të dëshirave të mospërputhshme. Është pjesë e marrëdhënieve negociuese.

Kur individët hyjnë në angazhime të reja relacionale, ata zakonisht negociojnë shumë aspekte në mënyrën se si do ta lidhin jetën e tyre. Ata vendosin se ku të jetojnë, me çfarë buxheti do të punojnë, kush gatuan, çfarë ushqimi, a kanë fëmijë dhe nëse po, sa, ku do të kalojnë pushimet, çfarë lloj traditash familjare do të krijojnë, etj. Por seksi thjesht do të ndodhë. Shpesh ekziston një supozim se nuk ka asgjë për të negociuar.

Ne jemi të njohur me fjalinë "marrëdhëniet kërkojnë punë", dhe duhet të dimë se edhe marrëdhëniet seksuale gjithashtu kërkojnë punë. Mospërputhja është e zakonshme sepse në fund të fundit, ju jeni dy individë të ndryshëm. Këtu hyn në punë komunikimi i hapur, një konsultë me terapistin dhe dëshira që ju keni për ta bërë lidhjen të funksionojë!

Burimi: Psychology Today

MOS I HUMBISNI