Sex

Brenda mendjes së burrave që zotërojnë ~kukulla seksi~

Shkruar nga Anabel

12 Prill 2022

Brenda mendjes së burrave që zotërojnë ~kukulla seksi~

Pronësia e kukullave të seksit super-realiste është bërë një çështje sociale gjithnjë e më e diskutueshme gjatë pesë deri në dhjetë vitet e fundit. Shumë njerëz në shoqëri kanë një ndjenjë neverie ndaj këtyre kukullave, të cilat, kryesisht, ngjajnë me versione të seksualizuara të formës femërore. Ligjvënësit kanë bërë thirrje për ndalimin e disa llojeve të kukullave (të tilla si ato që ngjajnë me fëmijë), ndërsa të tjerë e barazojnë seksin me një kukull me sulmin seksual të grave të gjalla.

Në themel të këtyre thirrjeve është supozimi i nënkuptuar se pronësia e kukullave seksuale kontribuon në rritjen e qëndrimeve negative sociale ndaj grave dhe rrezikun e abuzimit seksual midis pronarëve të kukullave. Megjithatë, nuk ka ende ndonjë ekzaminim empirik të këtyre pretendimeve. Të paktën, jo deri tani.

Sipas hulumtimit të ri të botuar në "The Journal of Sex Research", mund të habiteni se si janë në të vërtetë burrat e zakonshëm që zotërojnë kukulla seksi.

Ekipi hulumtues kaloi muaj duke anketuar 158 burra që zotëronin kukulla seksi dhe i krahasoi ato me 135 burra që nuk kishin. Grupet u krahasuan në një sërë masash, duke përfshirë tiparet e personalitetit, funksionimin emocional, stilet e lidhjes dhe prirjet për agresion seksual. Synimi ishte të kryhej një ekzaminim i drejtpërdrejtë i saktësisë së besimeve shoqërore dhe perceptimeve në lidhje me pronësinë e kukullave seksuale.

Rezultatet ishin interesante. Në përgjithësi, kishte shumë pak dallime midis pronarëve të kukullave dhe atyre që nuk kishin një kukull. Në kontrast me stereotipet dhe besimet shoqërore për pronësinë e kukullave, ata që zotëronin një kukull shënuan më pak “pikë” në lidhje me prirjen ndaj agresionit seksual. Kjo do të thotë se, mesatarisht, ata kishin më pak gjasa të shprehnin zgjimin seksual ose kënaqësinë e parashikuar kur lexonin skenarë hipotetikë të krimit seksual.

Megjithatë, pronarët e kukullave kishin më shumë gjasa t'i shihnin gratë si të panjohura, botën si të rrezikshme dhe të kishin vetëbesim më të ulët seksual. Ata gjithashtu kishin stile personaliteti më obsesive dhe emocionalisht të qëndrueshme.
 
Një marrëdhënie e ngjashme ndërvepruese mund të jetë në lojë në lidhje me besimet se gratë janë të panjohura dhe se bota është e rrezikshme, veçanërisht në kontekstin e historive të marrëdhënieve me cilësi të dobët. Kjo do të thotë, se është e besueshme që një histori romantike e mbyllur keq - i bën pronarët e kukullave të kenë mungesë të të kuptuarit të psikologjisë femërore, duke çuar në besimin se gratë janë thelbësisht të panjohura dhe ndoshta kërcënuese.

Në përgjithësi, të dhënat tona sugjerojnë faktin se burrat që zotërojnë kukulla seksi nuk janë dukshëm të ndryshëm nga të tjerët.

Megjithatë, hulumtimi i këtij lloji vë në pikëpyetje mençurinë shoqërore në lidhje me praktikat atipike seksuale dhe efektet e artikujve të tillë si kukullat e seksit në qëndrimet dhe sjelljet e pronarëve. Mbetet e mundur që kukullat mund të luajnë një rol të rëndësishëm në kontekstin e trajtimit të shëndetit mendor dhe të mosfunksionimit seksual, si dhe në punën e krijuar për të parandaluar abuzimin seksual. Kjo është një fushë kërkimore emocionuese që me siguri do të zhvillohet më tej gjatë muajve dhe viteve të ardhshme.

Burimi: Psychology Today

MOS I HUMBISNI