Social Buzz

Efekti ‘nxitëse tifozësh’ për të shkëlqyer në rrjetet sociale: Ç’është dhe si funksionon?

Shkruar nga Anabel

20 Tetor 2021

Efekti ‘nxitëse tifozësh’ për të shkëlqyer

Barney Stinson, një personazh kryesor në serialin “How I Met Your Mother”, hodhi hipotezën se njerëzit perceptohen më tërheqës në grup sesa kur shihen individualisht. Ai e quajti këtë “cheerleader effect”. Disa studime shkencore kanë vërtetuar se Barney kishte të drejtë, duke demonstruar se një fytyrë duket më tërheqëse në një grup sesa do të ishte më vete.

Ky efekt është i rëndësishëm kur postoni selfie në mediat sociale. A dukem më tërheqës vetëm apo me të tjerët? A përfitoj kur të tjerët janë shumë tërheqës, sepse njerëzit më shohin se i përkas grupit tërheqës? Apo përfitoj kur të tjerët nuk janë dhe aq tërheqës, sepse më bën mua të dukem më tërheqëse? Dhe në çfarë mase luan rol e gjitha kjo?

Kalimi nga standardet e vlerësimit të brendshëm në atë të jashtëm

Sipas Barney Stinson, çdo fytyrë në çdo grup duket më tërheqëse sesa në mënyrë individuale. Megjithatë, ka diçka jo fort të saktë, nëse do bënim një analizë në detaje. Ajo që ka më shumë gjasa është që të vihet në lojë një koncept i mirënjohur marketingu - duke përdorur tendencën e njerëzve për të perceptuar produktet ndryshe kur paraqiten veçmas në krahasim me rastin kur paraqiten krah për krah.

Në mënyrë të ngjashme, kur vlerësojmë një fytyrë individualisht ne kemi vetëm standardet tona të brendshme për të na udhëhequr. Vlerësimi ynë bazohet kryesisht në këto standarde, përderisa kemi informacion të mjaftueshëm për të bërë një vlerësim.

Kjo do të thotë që vëzhguesit nuk marrin informacion shtesë për të krijuar përshtypjet e tyre kur vlerësojnë njerëz që konsiderohen pa dyshim të bukur (Chris Hemsworth, Scarlett Johansson etj). Si rezultat, këta duken njësoj tërheqës kur shihen individualisht ose në grup.

Sidoqoftë, me shumicën e fytyrave, fakti “se sa tërheqës janë” është më i paqartë. Në grup, standardet e krahasimit nuk bazohen më në kritere të brendshme, pasi tani vëzhguesit po përdorin edhe kritere të jashtme. Për shembull, mund të rritet “bukuria” e një fytyre, kur krahasohet me portrete të tjera më pak tërheqëse. Sidoqoftë, një fytyrë në kontekstin e fytyrave të bukura rrezikon të duket më pak tërheqëse nëse krahasohet.

Përshtypjet e para

Një hulumtim mbi këtë efekt është bërë me fytyra të panjohura. Kjo korrespondon me çdo situatë ku ne lëmë përshtypjen e parë. Është e mundur që në disa situata, një fytyrë të “përfitojë” nga prania e fytyrave shumë tërheqëse. Në mënyrë të pakontrolluar, truri mund ta shoqërojë atë fytyrë me ato të miqve tërheqës. Pra, në planin afatgjatë, është e mundur të përfitoni nga të qenit mes një grupi njerëzish tërheqës.

Sidoqoftë, kur bëhet fjalë për përshtypjet e para, fytyrat përfitojnë kur ato janë të rrethuara nga fytyra më pak tërheqëse.

Sa më pak tërheqëse të jetë një fytyrë, aq më shumë përfiton nga prania e fytyrave të tjera.

Kjo është një praktikë e njohur marketingu, zakonisht haset në produkte me buxhet të ulët, të paraqitura krah për krah, ndërkohë që mallrat e luksit paraqiten veçmas.

Nëse e provojmë me njerëzit, sa më tërheqës të jeni, aq më pak do të përfitoni nga ky efekt. Gjithsesi mos u shqetësoni, fundja, portreti juaj do të jetë po ai, qoftë vetëm, qoftë në grup.

Burimi: Psychology Today

MOS I HUMBISNI