Sex

Seksi me një person që fle ose anasjelltas: Psikologjia e ‘somnofilisië’

Shkruar nga Anabel

13 Tetor 2021

Seksi me një person që fle ose anasjelltas: Psikologjia e

Somnofilia i referohet një interesi seksual në të cilin dikush ndizet nga ideja e të bërit seks me një person që fle - ose e kundërta, të marrit vëmendje seksuale teksa ky person fle.

Një studim i kohëve të fundit kërkoi të eksploronte sesi interesi në forma të ndryshme të somnofilisë lidhet me një sërë interesash të tjera seksuale në një sondazh online me mbi 400 njerëz.

Lidhja midis fantazive të somnofilisë dhe nekrofilisë

Një nga pyetjet që studiuesit hulumtuan ishte nëse ekziston një lidhje e mundshme midis somnofilisë (veçanërisht, llojit që përfshin marrjen e një roli aktiv me një partner që nuk pajtohet) dhe nekrofilisë (një interes seksual për njerëzit e vdekur).

Studiuesit gjetën një lidhje midis interesit për nekrofili dhe interesit për somnofilinë jo-konsensuale, gjë që sugjeron se çfarëdo faktorë psikologjikë ndodhen në themel të nekrofilisë, mund të jenë gjithashtu ato që nxisin forma të caktuara të somnofilisë.

Nga ana tjetër, somnofilia jo-konsensuale lidhej edhe me interesin për seks jo-konsensual, e njohur edhe si biastophilia.

Kryqëzimi i Somnofilisë dhe BDSM

Një lidhje tjetër që u shfaq ishte midis interesit të somnofilisë dhe të paturit e fantazive më dominuese dhe sadiste - por kjo lidhje u shfaq kryesisht për skenarët aktivë, konsensualë të somnofilisë. Kështu, kur somnofilia është e motivuar nga BDSM, nuk ka të bëjë me dëshirën për të abuzuar/dëmtuar dikë ose me frikën e refuzimit-ka të bëjë me përdorimin e gjumit si një mjet për krijimin e një dinamike konsensuale dominuese-nënshtruese.

Në përputhje me këtë ide, në mesin e atyre që raportuan interes për somnofilinë pasive (domethënë të flini ndërsa dikush tjetër bën seks me ju), kjo lidhej me të paturit e më shumë fantazive për nënshtrimin dhe mazokizmin - si dhe më shumë fantazi për të qenë "të detyruar" për të kryer marrëdhënie seksuale.

Rrënjët e ndryshme psikologjike të somnofilisë

Ky studim nuk siguron një pasqyrë të çdo origjine të mundshme të fantazive të somnofilisë - është e mundur që interesi të motivohet edhe nga faktorë të tjerë. Motivet janë ndoshta shumë të ndryshme në rastet e somnofilisë kur partneri në gjumë zgjohet dhe vazhdon aktivitetin seksual (e njohur edhe si  “Sindroma e Bukuroshës së Fjetur”), të cilën ky studim nuk e hulumtoi.

Gjithashtu, ky studim nuk hedh dritë mbi arsyet që janë më të zakonshme, megjithëse vlen të theksohet se interesi për somnofilinë konsensuale ishte më i zakonshëm sesa format jo-konsensuale, gjë që do të sugjeronte që lidhjet me nekrofilinë dhe biastofilinë mund të mos jenë shtytësit kryesorë të kësaj.

Gjatë studimit, u vu re se burrat ishin më të interesuar se gratë për të marrë një rol aktiv në skenar.

Me gjithë sa u tha, rezultatet e këtij hulumtimi sugjerojnë se rrënjët psikologjike të somnofilisë - si shumica e fantazive të tjera seksuale - janë të ndryshme. Njerëz të ndryshëm mund të tërhiqen nga kjo për arsye shumë të ndryshme.

Somnofilia shpesh diskutohet në mediat në kontekstin e abuzimit seksual - dhe, në të vërtetë, është abuzive kur pëlqimi nuk është i pranishëm.

Sidoqoftë, duke pasur parasysh që interesi jo-konsensual i somnofilisë është më pak i zakonshëm sesa lloji konsensual, kjo sugjeron që somnophilia, në përgjithësi, nuk është një problem apo fetish “i sëmurë”.

Burimi: Psychology Today

MOS I HUMBISNI