Art & Libra

10 libra që (ndoshta) vlejnë më shumë se një master në biznes

Shkruar nga Anabel

18 Janar 2021

10 libra që (ndoshta) vlejnë më shumë se një master

“Asking the Right Questions: A Guide to Critical Thinking”, (Bërja e pyetjeve të duhura: Një udhëzues për të menduarit kritik) – M. Neil Browne, Stuart M. Keeley.

Sipas Amazon, ky libër "ndihmon që të kapërcehet hendeku midis thjesht memorizimit ose pranimit të verbër të informacionit dhe sfidës më të madhe të analizës dhe sintezës kritike".

10 libra që (ndoshta) vlejnë më shumë se një master

“Organizational Culture and Leadership”, (Kultura Organizative dhe Lidershipi) – Edgar H. Schein.

Një libër klasik për kulturën organizative dhe udhëheqjen.

10 libra që (ndoshta) vlejnë më shumë se një master

Essentials of Organizational Behavior, (Thelbësoret e sjelljes organizative) – Stephen P. Robbins, Timothy A. Judge.

Libri është në botimin e katërmbëdhjetë, çka qartazi dëshmon rëndësinë e tij.

10 libra që (ndoshta) vlejnë më shumë se një master

“The Management of Innovation”, (Menaxhimi i Inovacionit) – G. M. Stalker dhe Tom Burns.

Konsiderohet si një nga librat më me ndikim në lidhje me biznesin.

10 libra që (ndoshta) vlejnë më shumë se një master

“Business Finance: Theory and Practice”, (Financa e Biznesit: Teoria dhe Praktika) - Eddie McLaney.

Paratë dhe biznesi.

10 libra që (ndoshta) vlejnë më shumë se një master

“A Theory of Human Motivation”, (Teoria e motivimit njerëzor) – Abraham H. Maslow.

A keni dëgjuar për hierarkinë e nevojave? Jo? Ndoshta e dini se çfarë të lexoni.

10 libra që (ndoshta) vlejnë më shumë se një master

“Critical Analysis of Organizations: Theory, Practice, Revitalization”, (Analiza Kritike e Organizatave: Teoria, Praktika, Rigjallërimi) – Catherine Casey.

Trajton një temë interesante për risitë dhe momentet kritike në biznes dhe mënyrën se si sillen njerëzit.

10 libra që (ndoshta) vlejnë më shumë se një master

“Defining Moments: When Managers Must Choose Between Right and Right”, (Momente përcaktuese: Kur menaxherët duhet të zgjedhin midis së drejtës dhe të drejtës) – Joseph Badaracco.

Një diskutim për momentin kur biznesi dhe vlerat janë në konflikt.

10 libra që (ndoshta) vlejnë më shumë se një master

“Business Intelligence and Analytics: Systems for Decision Support”, (Inteligjenca dhe Analizat e Biznesit: Sistemet për Mbështetjen e Vendimeve) – Efraim Turban, Ramesh Sharda, Dursun Delen.

Udhëzues gjithëpërfshirës për teknologjitë revolucionare të menaxhimit.

10 libra që (ndoshta) vlejnë më shumë se një master

“Corporate Finance”, (Financat e korporatave) – Jeffrey F. Jaffe, Stephen A. Ross, Randolph Westerfield.

Një libër që thjesht ribotohet dhe ribotohet.

10 libra që (ndoshta) vlejnë më shumë se një master

Artikuj të rekomanduar:

- Përmbledhur nga portali mbi diplomat dhe specializimet, DegreeQuery, referuar një studimi mbi literaturën e Ivy League (term që përmbledh shkollat më elitare dhe prestigjioze në botë).

MOS I HUMBISNI