Shqipëria

Ndryshimet e reja në Kodin e Familjes lejojnë birësimin nga një person i vetëm!

Shkruar nga Anabel

15 Shtator 2020

Ndryshimet e reja në Kodin e Familjes lejojnë birësimin nga

Ndryshimi i radhës në Kodin e Familjes, lidhet me birësimin e fëmijëve! Përmes një postimi në Facebook, Ministrja e Drejtësisë njofton se po kryhen konsultime ligjore, që lidhen me ndryshime në Kodin e Familjes. Për herë të parë, mund të lejohet birësimi i fëmijëve, nga çifte që kanë bashkëjetuar për të paktën 3 vite me njëri-tjetrin, por edhe nga një person i vetëm. 

Ndryshimet e reja në Kodin e Familjes lejojnë birësimin nga

Prindërve birësues do t'ju jepet e drejta për të birësuar edhe më shumë se një fëmijë. Ministrja e Drejtësisë, Etilda Gjonaj tha se ky ndryshim do të thjeshtësojë procedurat si dhe do të garantojë më shumë siguri.

-Për herë të parë kemi lejimin e birësimit edhe tek bashkejetuesit, që kanë bashkëjetuar në mënyrë të qëndrueshme dhe të vazhdueshme për të paktën 3 vjet, por edhe nga një person i vetem.

-Birësuesit i lejohen disa birësime, me akte të njëpasnjëshme, dhe përbën përparësi nëse birësuesi ka birësuar vëllain ose motrën e fëmijës që synohet të birësohet apo paraqitja e kërkesës për të birësuar vëllezërit ose motrat e tjerë, apo shfaqin gatishmëri për të birësuar të mitur që gjënden në kushte të vështira shëndetësore ose sociale.

-Risi është edhe sjellja e një dispozite të re duke detyruar gjykatën dhe njësinë e mbrojtjes së fëmijës pranë pushtetit vendor për të informuar prindërit e fëmijës mbi qëllimin, kushtet ligjore dhe pasojat që do të sjellë pëlqimi për birësim.

-Në Kodin e Familjes për herë të parë parashikohet transkriptimi i i vendimit të gjykatës, i cili kur merr formë të prerë transkriptohet në regjistrin e gjendjes civile të vendit të lindjes së fëmijës së birësuar. Ky transkriptim nuk përmban asnjë të dhënë për prindërit biologjikë të fëmijës.

Vitet e fundit është vënë re një ulje e ndjeshme në numrin e birësimeve. Nga 52 në vitin 2015, kemi vetëm 24 birësime në 2019-ën, gjë që i bën edhe më të nevojshme të tilla politika.

Ndryshimet e reja në Kodin e Familjes lejojnë birësimin nga

(Në një version të mëparshëm të këtij artikulli, u shkrua gabimisht “vendim i Ministrisë së Drejtësisë” në vend të “konsultim”.)

MOS I HUMBISNI