Shqipëria

Kush përfiton dhe si duhet aplikuar për pagën prej 26,000 lekësh

Shkruar nga Anabel

31 Mars 2020

Kush përfiton dhe si duhet aplikuar për pagën prej 26,000

Duke filluar nga dita e nesërme (1 prill), mbi 60,000 persona të punësuar në subjektet e biznesit me të ardhura vjetore deri në 14 milionë lekë, do të përfitojnë pagën minimale bazuar në Paketën Ekonomike të shpallur nga qeveria për lehtësimin e pasojave të shkaktuara në Covid-19.

Ndihma financiare për të vetëpunësuarit/të punësuarit llogaritet të jepet sipas listëpagesave të deklaruara nga subjektet tatimpaguese dhe pagesa do të shkojë direkt në llogaritë e tyre bankare.

“Plotësoni me përgjegjësi të dhënat personale të punonjësve dhe llogaritë e tyre bankare. Çdo qytetar do të përfitojë pagën prej 26 mijë lekë çdo muaj në llogarinë e tyre bankare,” njoftoi ministrja e Financave dhe Ekonomisë, Anila Denaj.

Bizneset duhet të paraqesin pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve, nëpërmjet portalit e-Filing, kërkesën me të dhënat. Subjektet që do të plotësojnë kërkesën sipas formularit të miratuar dhe duhet të sigurohen që të plotësojnë të dhënat e sakta të individëve përfitues, ku numri personal i identifikimit ID dhe IBAN i llogarisë bankare janë të dhëna shumë e rëndësishme.

Për më shumë informacion, drejtohuni në faqen Drejtorisë së Përgjithshme të Tatimeve.

Burimi: Agjencia Telegafike Shqiptare

MOS I HUMBISNI