Dating

Nëse doni një lidhje të lumtur, flisni në shumës!

10 Tetor 2018

Nëse doni një lidhje të lumtur, flisni në shumës!

Kur një çift janë bashkë prej kohësh, është e thjeshtë për ta t’a konsiderojnë veten si ‘paketë’ dhe shpesh harrojnë se janë 2 individë më vete.

Ndonëse për disa është shumë mbytës ideja e mungesës së pavarësisë në një marrëdhënie, sipas një studimi të kryer së fundmi, çiftet që nëpër biseda referohen i referohen vetes me ‘ne’  kanë më shumë shanse të jenë të lumtur me njëri tjetrin.

Ekspertët e Universitetit të California-s studiuan lidhjen që ekziston mes përdorimit të përemrave pronorë dhe një lidhjeje të shëndetshme.

Në eksperiment u morën parasysh 5 faktorë kryesorë: sjellja e tyre në një lidhje,  shëndeti mendor i tyre, shëndeti fizik dhe sa mirë kujdesen ato për veten në përditshmëri. Nga e gjithë kjo, arritën në konkluzionin se e folura në shumës sjell mirëqenie në lidhje dhe e bën atë më të fortë.

Të dëgjosh partnerin tënd tek flet kështu, ndryshon automatikisht edhe mënyra se si njerëzit mendojnë për ndërvarësinë, gjë e cila e bën marrëdhënien më të shëndetshme.

MOS I HUMBISNI